Tarieven

Onze dienstverlening is all-in, dat betekent:

  • Kennismaking en bespreking van uw situatie inbegrepen
  • Intake (telefonisch of persoonlijk) inbegrepen
  • Testdag (diagnostiek) of testdagen inbegrepen
  • Rapportage inbegrepen
  • Nabespreking inbegrepen
  • Nazorg inbegrepen

Remedial Teaching

Intake gesprek

Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Gratis

Handelingsplan

Voor het opstellen en bespreken van het plan.

€ 55,- per uur

Behandeling particulier

Per sessie van 45 minuten.

€ 49,-

*Voor opdrachten op scholen i.v.m. de uitvoering
van arrangementen geldt een aangepast tarief.

Telefonisch consult

Uur tarief.

€ 55,-

Onderzoeken

Dyslexie Screeningstest

Prijs opvraagbaar

Dyscalculie Sceeningstest

Prijs opvraagbaar

Intelligentieonderzoek

Prijs opvraagbaar

Kindercoach

Trainingen

VRIENDEN – programma

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten, elk van ongeveer een uur.
Daarnaast vindt er een ouderavond en een afsluitende gezamenlijk sessie plaats.

€ 210,-

*Individuele behandeling is mogelijk. Prijs op aanvraag.

Ik leer anders

Dit traject bestaat uit 4-6 sessies van een uur + boek.
Tijdens de sessies leren ouder(s) en kind de technieken.

€ 285,-

Mindset training

Deze (groeps) training bestaat uit zeven lessen van 45 minuten en een intakegesprek.

€ 360,-

*Individuele behandeling is mogelijk. Prijs op aanvraag.

Training in executieve functies

De training wordt vanuit onze praktijk in kleine groepjes gegeven (max. 3 kinderen), gedurende 12 weken, 2x per week trainingssessies van 45 minuten.

€ 47,50 per trainingssessie +  € 25,- werkboek

*Individuele behandeling is mogelijk. Prijs op aanvraag.

Behandelingen

Quantum Reflex Intergration

Bij QRI deelbehandelingen zijn er in totaal meer behandelingen nodig dan bij de inzet van de volledige behandeling.

Intake (30 minuten) + QRI deelbehandeling (maximaal een uur)

€ 94,-

QRI protocol deelbehandeling (ongeveer een uur)

€ 69,-

QRI protocol volledige behandeling (ongeveer 120minuten)

€ 120,-

Cursussen

Het puberend brein

Kosten voor een lezing van ong. 1 uur en 30 minuten.

Op scholen – € 250,-

*Kleine groep – Prijs opvraagbaar.

Visuele leerstijl

Kosten voor een lezing van ong. 1 uur en 30 minuten.

Op scholen – € 250,-

*Kleine groep – Prijs opvraagbaar.

Leerproblemen

Kosten voor een lezing van ong. 1 uur en 30 minuten.

Op scholen – € 250,-

*Kleine groep – Prijs opvraagbaar.

Schatgravers

De cursus gaat van start bij minimaal 4 deelnemers. De tijdsduur is ongeveer 1,5 uur en zal plaatsvinden op een avond.

€ 100,-  p.p.