Welkom bij
RT Praktijk Toppertjes

Gevestigd in Nijkerk

Wat wij u kunnen bieden
Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning kan in meerdere gevallen ingezet worden. Bijvoorbeeld wanneer het leren van uw kind minder gemakkelijk verloopt dan dat iedereen verwacht. Aan zijn/haar inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het uw kind maar niet om lezen, spelling, rekenen en/of schrijven goed onder de knie te krijgen. 

Onderwijsondersteuning wordt door een ervaren remedial teacher gegeven, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Kindercoaching

Iedere ouder ziet zijn/ haar kind het liefst gelukkig. Soms voelen kinderen/ jongeren zich voor een langere periode verdrietig, angstig of boos. Wij kunnen je helpen en zoeken dan samen naar oplossingen.

Cursussen

RT-praktijk Toppertjes verzorgt voor scholen, kindercoaches en andere belangstellenden lezingen en trainingen.

Waar Toppertjes voor staat

“ Vertrouwen in eigen kunnen is de basis om verder te komen. Juist
als de cijfers minder worden, wordt ook dat zelfvertrouwen minder.

Daarom is dat voor ons het eerste aandachtspunt: elk kind laten
inzien dat hij/zij op zijn/haar eigen niveau een Toppertje kan zijn. “

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

1. Aanmelden

Als ouder kunt u uw kind zelf aanmelden (voor eventuele vergoedingen bekijk de pagina Tarieven). De praktijk begeleidt ook kinderen met een arrangement aangestuurd vanuit school. Behandeling kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

2. Intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer één uur en is bedoeld ter kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Samen bepalen we of wij uw kind kunnen helpen of dat er doorverwijzing nodig is. Er is alle ruimte voor vragen.

3. Leeronderzoek

Na aanmelding va uw kind volgt een fase van onderzoek. Daarbij kijken we naar het niveau, de leerbehoeften en de leerstijl van uw kind. Voor de kinderen uit het voortgezet onderwijs vindt er geen leeronderzoek plaats.

4. Behandeling

In een handelingsplan wordt de aanpak voor de komende tijd vastgelegd. Hier staat in wat we graag met uw kind willen bereiken en op welke manier wij met uw kind gaan werken. Het bevat een aantal meetbare leerdoelen en een planning. Voor het voorgezet onderwijs worden de afspraken vastgelegd in een kort verslagje.

5. Evaluatie

In overleg wordt uw kind getoetst en wordt bekeken in hoeverre de gestelde leerdoelen bereikt zijn. Dit wordt toegelicht in een afsluitend gesprek. Voor de kinderen van het voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van de behaalde cijfers die op Magister staan.

Kom meer te weten over Remedial Teaching